Veri Koruma Beyanı

1. Sorumlu

DSGVO'ya göre kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımından sorumlu organ

Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.
Vogelsanger Straße 290
50825 Köln
info@vikz.de

Verilerinizin tarafımızca veri koruma hükümlerine uygun olarak toplanmasına, işlenmesine veya kullanılmasına tamamen veya münferit tedbirler için itiraz etmek isterseniz, itirazınızı yukarıda belirtilen sorumlu kuruma iletebilirsiniz. Bu veri koruma beyanını istediğiniz zaman kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz.

2. Web sitesinin genel kullanımı

2.1 Verilere erişim

Bu web sitesini kullandığınızda sizin hakkınızda bilgi topluyoruz. Kullanım davranışınız ve bizimle etkileşiminiz hakkında otomatik olarak bilgi topluyor ve bilgisayarınız veya mobil cihazınız hakkındaki verileri kaydediyoruz. Online sunduğumuz hizmetlere her erişimle ilgili verileri topluyor, kaydediyor ve kullanıyoruz (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır). Erişim verileri, ulaşılan dosyanın adını ve URL'sini, ulaşma tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı geri alma bildirimini (HTTP yanıt kodu), tarayıcı türünü ve tarayıcı sürümünü, işletim sistemini, yönlendiren URL'yi (yani daha önce ziyaret edilen sayfa), IP adresini ve irtibat kuran sunucuyu kapsar. Bu günlük protokol verilerini şahsınızla ilişkilendirmeden veya herhangi başka bir profil oluşturmadan işletme, güvenlik ve online hizmetlerimizin optimizasyonu amacıyla istatistiksel değerlendirmeler, web sitemize gelen ziyaretçi sayısının (trafik) anonim olarak kaydedilmesi, web sitemizin ve sunulan hizmetlerin kullanımının kapsam ve türünün tesbiti için ve faturalandırma amacıyla ortaklarımızdan gelen tıklama sayısını ölçmek için kullanmaktayız. Bu bilgilere dayanarak, kişilere yönelik ve konuma dayalı içerik sunabilir ve veri trafiğini analiz edebilir, hataları bularak düzeltebilir ve hizmetlerimizi iyileştirebiliriz. Somut bilgilere dayanarak yasadışı kullanım hususunda haklı şüphe oluştuğunda günlük protokol verilerini geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Güvenlik amacıyla veya bir hizmetin yerine getirilmesi veya faturalandırılması için gerekliyse, mesela hizmetlerimizden birisini kullanırsanız, IP adreslerini günlük protokol dosyalarında sınırlı bir süre saklıyoruz.Sipariş süreci iptal edildikten veya ödeme alındıktan sonra, güvenlik için artık gerekli değilse IP adresini siliyoruz. Aynı zamanda, web sitemizin kullanımıyla bağlantılı olarak suç ile alakalı somut şüphe bulunursa da, IP adreslerini kaydediyoruz. Ayrıca son ziyaretinizin tarihini de hesabınızın bir parçası olarak kaydediyoruz (örneğin kayıt olurken, oturum açarken, bağlantıları tıklarken vb.).

2.2 E-Posta ile İletişim

Bizimle iletişime geçtiğiniz zaman (mesela iletişim formu veya e-postayı kullanarak), talebinizi işleme alıyor ve sonra gelecek olan sorularınızı da takip edebilmek için bilgilerinizi kaydediyoruz. Diğer kişisel verilerinizi sadece izin verirseniz veya özel izin gerekmeden yasa buna izin veriyorsa kaydeder ve kullanabiliriz.

2.3 Yasal dayanaklar ve saklama süresi

Veri işlemenin yasal dayanağı önceki paragraflara göre DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Harf f)'dir. Veri işlemindeki maksadımız, özellikle web sitesinin çalışmasını ve güvenliğini sağlamak, ziyaretçilerin web sitesini kullanma şekillerini araştırmak ve web sitesinin kullanımını basitleştirmektir. Özel olarak belirtilmediği müddetçe kişisel veriler sadece güdülen amaçların yerine getirlimesi için lazım olduğu kadar kaydedilmektedir.

3. Veri sahibi olarak haklarınız

Yürürlükte olan yasalara göre kişisel verilerinizle ilgili çeşitli haklara sahipsiniz. Bu hakları savunmak istiyorsanız, lütfen talebinizi e-posta veya posta yoluyla, kendinizi açıkça tanımlayarak burada 1. maddede verilen adrese gönderin. Aşağıda haklarınızın özetini bulacaksınız.

3.1 Tasdikleme ve bilgi edinme hakkı

Şahsınızla alakalı kişisel verilerin tarafmızdan işlenip işlenmesi hususunda her zaman cevap alma hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda şahsınız ile alakalı bizde kayıtlı olan kişisel verilerinizi ücretsiz olarak öğrenme ve bunun bir kopyasını edinme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca aşağıdaki konular hususunda bilgi edinme hakkına sahipsiniz:

 1. Veri işleme amacı;
 2. Veri işleme kategorileri;
 3. Veri kendilerine gösterilen veya gösterilecek olan alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülke veya uluslararası kuruluşlar alıcıları;
 4. Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu sürenin belirlenmesi için kriterler;
 5. Kişisel verilerin düzeltilme veya silinmesine dair veya sorumlu tarafından veri işlemesinin kısıtlanmasına dair hakların mevcudiyeti veya bu işleme karşı itiraz hakkının bulunması;
 6. Denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
 7. Kişisel veriler tarafınızdan alınmadıysa, verilerin kaynağı ile alakalı bütün bulunan bilgileri talep etme hakkı;
 8. Otomatik karar alma imkanının bulunması, buna DSGVO'nun 22. maddesi, 1. ve 4. fıkrasına göre profil oluşturma dahildir - en azından bu durumlarda – güdülen mantık hakkında inandırıcı bilgi ve böyle bir işleme tarzının sizin için kapsamı ve hedeflenen etki bildirilmelidir.

Kişisel veriler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılacak olursa, DSGVO'nun 46. maddesine uygun olarak aktarmayla ilgili garantilerin yeterliliği hususunda haberdar edilme hakkına sahipsiniz.

3.2 Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili herhangi bir yanlış kişisel veriyi anında düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Amaçları göz önünde bulundurarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını - isterseniz ek bir beyan ile de - talep etme hakkına sahipsiniz.

3.3 Silme hakkı („Unutulma hakkı“)

Bizden sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmemizi isteme hakkına sahipsiniz. Aşağıdaki nedenlerden birisi bulunması durumunda kişisel verilerinizi derhal silmek zorundayız:

 1. Kişisel veriler, toplandıkları veya başka şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değildir.
 2. Veri işlemesinin dayandığı DSGVO'nun 6. maddesi 1. fıkrası a harfine göre veya DSGVO'nun 9. maddesi 2. fıkrası a harfine göre rızanızı geri çeker ve başka bir yasal dayanağın bulunmaması.
 3. DSGVO'nun 21. maddesi 1. fıkrasına göre işlemeye itiraz etmeniz ve işlemeyi gerekli kılan meşru nedenlerin bulunmaması veya DSGVO'nun 21. maddesi 2. fıkrasına göre işlemeye itiraz etmeniz.
 4. Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
 5. Kişisel verilerin silinmesi, Avrupa Birliği yasaları veya tabi olduğumuz üye devletlerinin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
 6. Kişisel veriler DSGVO'nun 8. maddesi 1. fıkrasına göre bilgi toplumu tarafından verilen hizmetlere yönelik toplanmıştır.

Kişisel verileri kamuoyuna açıkladıktan sonra silme zorunda kalırsak, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik önlemler dahil uygun tedbirleri alır kişisel verileri işleyen veri işlemeden sorumlu şahıslara, kişisel bilgilernize ait bütün linklerin ve kopyaların veya çoğaltmaların silinmesini talep ettiğinizi iletiriz.

3.4 İşlemeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki şartlardan birisi tahakkuk ettiği zaman, bizden işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 1. Kişisel bilgilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde, kişisel bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek bir müddet zarfında.
 2. Veri işleminin yasaya aykırı olması durumunda kişisel bilgilerin silinmesini reddeder ve onun yerine verilerin kısıtlı olarak kullanılmasını talep ederseniz.
 3. Kişisel verilere işleme amaçları için artık ihtiyacımız kalmadığı zaman, fakat sizin bu verilere hak talebi, hak arama veya müdafası için ihtiyacınız olduğu durumda.
 4. DSGVO'nun 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca işleme karşı itiraz ettiğinizde ve derneğimizin meşru nedenleri sizinkinden daha ağır basıp basmadığı tesbit edilene kadar.

3.5 Verilerin aktarılmasına yönelik haklar

Sizinle alakalı olan ve bize vermiş olduğunuz kişisel bilgileri düzenli ve piyasada uygun olan bir şekilde ve makina tarafından okunabilicek bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda bu verileri bizim vasıtamızla aşağıdaki koşullarda başka bir engelli olmayan sorumluya gönderilme hakkına sahipsiniz.

 1. Veri işlemi DSGVO'nun 6. maddesi 1. fıkrası a harfine göre veya DSGVO'nun 9. maddesi 2. fıkrası a harfine göre kişinin rızasına bağlı ve
 2. işleme, otomatik prosedürler kullanarak gerçekleştirilir.

1. paragraf uyarınca veri aktarma hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece kişisel verilerin bizden doğrudan başka bir sorumlu kişiye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

3.6 İtiraz hakkı

DSGVO'nun 6. maddesi 1. fıkrası e veya f harfleri'ne dayanan kişisel verilerinizin işlemine kendi özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerden dolayı her zaman itiraz edebilirsiniz. Bu sözkonusu hükümlere dayanan profil için de geçerlidir. Bu durumda biz kişisel verileri daha işleme almıyoruz. Ancak işleme için sizin ilgi, hak ve özgürlüklerinizden daha ağır basan veyahut da işleme bir hak bildirimi, talebi veya müdafaası için gerekli olan zorunlu korunması gereken meşru sebepler tarafımızdan ibraz edilirse bu durum müstesnadır.

Şayet kişisel verileriniz tarafımızdan doğrudan reklam amaçlı işleme alınırsa, o takdirde bu gibi reklam amaçlı kullanılan kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda her zaman itiraz edebilirsiniz. Bu, doğrudan yapılan reklamlara bağlı profil geliştirilmesi için de geçerlidir.

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya DSGVO'nun 89. maddesi 1. fıkrası uyarınca istatistiksel amaçlarla yürütülen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kamu yararına bir görevi yerine getirmek için gerekli olan işleme bunun haricindedir.

3.7 Otomatikleştirilmiş kararlar ve profil geliştirme

Size yasal etkisi olabilecek veya buna benzer bir şekilde sizi önemli ölçüde etkileyebilecek sadece otomatik işlemeye dayalı bir karar prosedürüne tabi tutulmama hakkına sahipsiniz- profil geliştirme de buna dahildir.

3.8 Veri koruma yasasına göre verilen iznin geri çekilmesi

Kişisel verilerin işlenmesine verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

3.9 Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olduğuna inanıyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya iddia edilen ihlal vuku bulan yerin üye devletinin bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

4. Veri güvenliği

Verilerinizin güvenliğini, geçerli veri koruma yasaları ve teknik olanaklar çerçevesinde sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz bizde şifrelenmiş bir şekilde aktarılır. Bu, siparişleriniz ve ayrıca müşteri girişi için de geçerlidir. SSL (Güvenli Soket Katmanı) kodlama sistemini kullanıyoruz, ancak İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Verilerinizin güvenliğini sağlamak için, en son teknolojiye uygun teknik ve organizasyonla ilgili güvenlik tedbirleri alıyoruz.

Ayrıca, hizmetimizin belirli zamanlarda sunulabileceğini garanti etmiyoruz; bozukluklar, kesintiler veya arızalar göz ardı edilemez. Tarafımızdan kullanılan sunucular düzenli ve dikkatli bir şekilde yedeklenmektedir.

5. Otomatik karar edinme

Toplanan kişisel veriler bazında otomatik karar edinme işlemi yapılmamaktadır.

6. Verilerin üçüncü şahıslara aktarımı, Verilerin AB dışı yabancı ülkelere aktarılmaması

Prensip olarak, kişisel verilerinizi sadece derneğimiz dahilinde kullanıyoruz.

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme çerçevesinde üçüncü şahısları dahil etmemiz durumunda (örn. Lojistik hizmet sağlayanlar), bu kişisel veriler kendilerine alınan hizmetin gerektirdiği ölçüde aktarılır.

Veri işlemenin belirli kısımlarını ("sipariş işleme") dışarıdan temin etmemiz durumunda, işleyicileri, kişisel verileri yalnızca veri koruma yasalarının gerekliliklerine uygun olarak kullanmaya ve veri sahibinin haklarının korunmasını garanti etmeye zorunlu kılıyoruz.

AB dışındaki yerlere veya kişilere veri aktarımı gerçekleştirilmez ve planlanmamıştır.

7. Veri koruma sorumlusu

Veri koruma ile alakalı sorularınız veye endişeleriniz olursa, lütfen, veri koruma sorumlumuza başvurun:

Mahmut Arslanbas
Vogelsanger Straße 290
58025 Köln
arslanbas@vikz.de