İKMB-
İslam Kültür Merkezleri Birliği

İslam Kültür Merkezleri Birliği 1973 yılında Köln'de dini cemaat olarak kurulmuş, bağımsız ve siyaset üstü umuma hadim bir dernektir.

İKMB'nin faaliyetlerinin amacı Almanya'da yaşayan müslümanlara dini, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunmaktır. Diğer bir temel görevi ise, kültürlerarası iletişimin yanısıra İslam ve müslümanların Alman toplumunun bir parçası olarak kabul edilmesi için gayretleridir. Bu amaçla İKMB yerel, eyalet ve federal düzeyde diğer birçok dini, ictimai ve resmi kurum ve kuruluşlarla tanınmış bir ortak olarak işbirliği yapmaktadır. (www.vikz.de)

Almanya'da İmam Eğitimi

İKMB, 80'li yıllardan bu yana  imamlarını Almanya'da yetiştiren tek İslami kuruluştur. Sözkonusu imam adayları Almanya'da doğmuş veya büyümüş, Almanya'yı vatan edinmiş, dil ve sosyoloji açısından donanımlara sahip kişilerdir.

Sosyal Hizmetler

İKMB, müslümanlara dini hizmetler sunmasının yanısıra özellikle sosyal alanda da faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Bu meyanda gençleri okul ve meslek eğitimlerinde destekleyerek, onlara gelecekle ilgili daha iyi fırsatlar sunmaktadır. Buna, örneğin, ev ödevi ve ders yardımı, Almanca ve bilgisayar kursları dahildir.

Müşterek Projeler

İKMB ayrıca çeşitli müşterek projelerde yer almaktadır. Kültürlerarası iletişimi teşvik eder ve Almanya'da barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunur.

Örneğin, yakın zamanda Paritätischer Wohlfahrtsverband ile sosyal hizmetler alanında bir proje yürütmüştür. Diğer dini topluluklarla birlikte, "Benim kim olduğumu biliyor musun?" Projesine de katılmaktadır ve sosyal hizmetler alanında dernekleri güçlendirme projesinin bir parçası olarak diğer müslüman dini topluluklarla işbirliği yapmaktadır.

İKMB, 2006 senesinde Federal İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan ve Alman Devleti temsilcileri ile Almanya'da yaşayan Müslümanlar arasında bir iletişim forumu olan Alman İslam Konferansı'nın (AİK) başından beri daimi üyesidir. Uzun vadeli olan bu iletişim forumunun amacı, birlikteliği ve toplumsal dayanışmayı teşvik etmektir.

Finansman

İKMB, kendisini sadece üye aidatları ve bağış gelirlerinden finanse etmektedir. Derneğe ülke çapında yaklaşık 300 müstakil cami dernekleri ve eğitim müesseseleri bağlıdır.

Daha fazla bilgiyi derneğin Web Sitesinde bulabilirsiniz www.vikz.de