FAQ - Sıkça Sorulan Sorular

Burada sıkça sorulan soruları anahtar kelimenin alfabetik sırasına göre bulabilirsiniz. Başka sorularınız varsa bizimle irtibata geçerek özel görüşebiliriz.

Arsa

Arsa tam nerede bulunuyor ve ne zaman alındı?

İKMB sözkonusu proje için 2015'in yazında Köln-Müngersdorf'un sanayi bölgesi Technologiepark Stol­berger Straße 370a'da takriben 12.600 m² büyüklüğünde bir arsa satın almıştır.

Dini Eğitim Merkezi

Dini Eğitim Merkezinde ne planlanıyor? Orada kaç kişi barınacak?

İKMB tek islami kuruluş olarak 80'li yıllardan beri Almanya'da kendi imamlarını yetiştirmektedir. Sözkonusu imam adayları Almanya'da doğmuş veya yaşıyor, Almanya'yı vatan olarak kabul etmiş, dil ve sosyoloji açısından da donanıma sahiptirler. Geleceğin sözkonusu imamları bu yeni Merkeze eğitilecek ve orada barınacaklar. Eğitim Merkezinde 117 kişilik barınma kapasitesi var. Yanında bulunan üniversite öğrenci yurdu 114 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Burada Köln, Bonn, Aachen gibi yakın şehirlerde çeşitli bölümleri okuyan ünüvesite öğrencileri kalacaktır.

Müngersdorf'daki müessesede sadece erkekler mi kalacak?

İmamlık erkeklere mahsus bir vazifedir. İKMB, dini tedrisatı aynı zamanda bayanlara da sunarak onların hocahanım olmalarını sağlamaktadır. Onların eğitimi Bergisch Gladbach'tadır.

İmam eğitimi ne kadar sürüyor?

İmam, hocaefendi veya hocahanım eğitimi üç sene sürüyor. Buna ilaveten İKMB'nin şubelerinden birisinde bir senelik staj ekleniyor.

Etkinlikler

Büyük salonda ne gibi etkinlikler planlanmaktadır?

Çok kullanımlı etkinlik salonu, seminerler, kongreler, toplantılar ve dini törenler (dans yok, düğünler yok) düzenleme imkanı sunuyor.

Bu etkinliklere kaç kişinin iştirakını bekliyorsunuz?

Etkinlikler uzun vadede planlandığından katılımcılar ve zamanlama buna göre koordine edilir. Dini nikah törenlerine katılımcı sayısı muhtemelen 300-400 kişi civarında olur.

Başka hangi büyük etkinlikler icra olunacaktır?

Yılda bir kez Ramazan bayramı ve Kurban bayramı yapılır. Geleneksel olarak, birçok insan bu iki günde bayram namazlarına ve etkinliklerine iştirak eder.

Finansman

İKMB, Yeni Merkez Binasını nasıl finanse edecektir?

Yeni Merkez Binası sadece kredi, üye aidatları ve bağışlarla finanse edilecektir. Ayrıca, geleneksel olarak umuma hadim ve dini kuruluşlar tarafından yapılan binalarda görüldüğü gibi çok sayıda ayni bağışda sözkonusudur, yani pencerelerin A kişi veya şirket tarafından, halıların B kişi veya şirket tarafından üstlenilmesi vb.

Halka açık kullanımlar

Yeni Merkez Binasında hangi kamusal alanlar bulunmaktadır?

Halka açık bir restoran, kütüphane, kitap kafesi ve servis sağlayıcılar için dükkanlar planlanmıştır. Şeffaflık ve açıklık bizim için önemlidir. Bu nedenle İKMB binaları herkese açıktır. Ayrıca, birçok İKMB şubelerinde olduğu gibi, yeni binada ve özellikle mescit kısmında rehberli turlar planlıyoruz.

İmar Planı

Proje için yeni bir imar planı yapıldı mı?

Yeni Merkez Binasının inşa edileceği alan, yeni hazırlanan "Vitalisgärten" imar planı dahilinde yer almaktadır. Sözkonusu imar planı, Braunsfeld, Müngersdorf, Ehrenfeld çerçeve planlaması danışma kurulunda, Lindenthal belediyesinde ve şehir geliştirme komisyonunda yoğun istişarelerden sonra ve ayrıca Köln Büyük Şehir Belediye meclisinin 4 Nisan 2017 tarihinde oybirliğiyle aldığı tüzük kararıyla yürürlüğe girmiştir.

İnşaat Süresi

İnşaat ne zaman başlayacak?

İnşaat, Köln belediyesi tarafından müsaade verilip hazırlıklar tamamlandıktan sonra başlayacak. Yeni Merkez Binasının inşaat müracaatı Ağustos 2018'de içeri verilmiştir.

İnşaat çalışmaları ne zamana kadar sürecek?

İnşaatın tamamlanmasının yaklaşık üç sene süreceğini düşünüyoruz. Meşhur gmp mimarlık ofisi, tecrübeli proje yönetmeni Drees & Sommer'in profesyonel proje yönetimi ve kendi inşaat ekibimiz sayesinde bu zaman planlaması uygulanabilecektir.

Mescit

Yeni Merkez Binasında neden mescit var?

Yeni Merkez Binası çok işlevli olarak tasarlanmış ve farklı kullanımlar öngörmektedir, mesela idari bölüm, eğitim merkezi, üniversite öğrenci yurdu. Mescit de bu tasarımın doğal bir parçasıdır. Çünkü orada çalışan, barınan ve eğitim alan insanların aynı zamanda orada cemaatle ibadetlerini yerine getirebilmeleri öngörülmüştür.

Mescitte kaç kişi ibadet yapabiliyor?

Mescitte aynı anda 643 kişi ibadet yapabiliyor. Mahfilde 238 kişilk bir kapasite mevcuttur.

Namazlara kaç kişi bekliyorsunuz?

Öncelikle namazlara binada devamlı olarak bulunan insanlar katılacaktır, mesela dini personel eğitimi alan talebeler, üniversite öğrencileri ve personel gibi. Bununla birlikte Müngersdorf ve yakın çevresinde yaşayan insanlar da vakit, Cuma ve Bayram namazlarına geleceklerdir. Ehrenfeld Vogelsanger Strasse'deki yer mahalli hizmetlere devam edeceği için, yoğun bir ziyaretçi akımı beklenmemektedir. Çünkü birçok insan namaz kılmak için ya en yakın camiye gider veya işyerinde veyahut kendi evinde kılar. Bu sebepten vakit namazları için dışarıdan çok az kişi bekliyoruz. Ayrıca birçokları çalışıyor ve her zaman camiye gidemiyor. Cuma ve Bayram namazlarına katılacak olanların sayısı genelde daha fazladır.

Mimari

Yeni Merkez Binası için mimari bir tasarım yarışması yapıldı mı?

Köln Büyükşehir Belediyesinin planlama dairesinin öncülüğünde tek aşamalı mimari proje yarışması gerçekleştirildi. Katılımcı mimarlık ofisleri şehir planlama dairesi tarafından seçildi. İKMB'nin önerileri de dikkate alındı.

Proje yarışmasına katılanlar:

  • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg/Aachen
  • Kaspar, Kraemer Architekten, Köln
  • Hascher und Jehle Architekten, Berlin
  • Heinle und Wischer Architekten, Köln
  • M³ Architekten, Stuttgart
  • V-Architekten GmbH, Köln
gmp Gerkan, Marg und Partner mimarlık ofisi yarışmayı neden kazandı?

Jüri, tasarımları değerlendirirken özellikle kentsel planlamaya uygunluk, İKMB'nin kendi anlayışına uygun iddialı ve yüksek kaliteli bir mimari tasarım ve her şeyden önce ekonomik ve enerjik etki faktörlerini dikkate alan işlevsel olarak ikna edici bir bina organizasyonu arasındaki dengeleri göz önünde bulundurdu.

Profesör Johannes Schilling'in başkanlık ettiği jüri, Hamburg/Aachen'li  gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner'in yanısıra Köln'lü Kaspar Kraemer Architekten BDA'nın çalışmalarını oy birliği ile birinci sırada seçti. Daha yoğun bir müzakere neticesinde, gmp'nin tasarımı işlevsellik, kullanım ve temsil açısından İKMB'nin taleplerini en iyi şekilde karşıladığı için kendisi yarışmayı kazanmış oldu.

Neden klasik bir islami mimariyi tercih etmediniz?

İKMB'nin ülke çapında mevcut olan birçok binaları arasında klasik mimariye sahip olanı çok azdır. İKMB için önemli olan, Yeni Merkez Binası'nın modern ve temsil gücüne sahip olmasıydı. Bu hususta İKMB, katılan mimarlık ofislerini tasarımları konusunda serbest bıraktı.

Minare neden yok?

Minare klasik camilerin önemli bir unsurudur. Bizim ülke çapında sadece üç tane klasik minareli ve kubbeli camimiz var (Bergisch-Gladbach, Hagen ve Karlstadt). Birçok mescitler minaresiz bir şekilde binaların içine entegre ediliyor. Yeni Merkez Binası'nın tasarımında İKMB minarenin olmasını şart koşmadı. gmp'nin tasarımı da minareyi öngörmüyor. Minaresiz de çok güzel ve başarılı bir tasarım.

Komşu ve Kamuoyunun bilgilendirilmesi

Proje ile alakalı bilgilendirme nasıl ve ne zaman oldu?

Öncelikle yerinde ilk görüşmeleri yapmak ve proje hakkında insanların fikirlerini öğrenmek bizim için önemliydi. Bu nedenle İKMB, çok erken bir tarihte, yani 2016'dan itibaren, çevrede bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle, kiliselerle, sivil toplum dernekleriyle ve şirketlerle görüşmeler yaptı. Resmi imar planı değişikliği süreci başlamadan önce kentsel gelişim planlaması danışma konseyini ve Lindenthal belediyesini bilgilendirdik ve sorularını cevapladık.

Komşular ve şehir halkı proje hakkında nasıl ve ne zaman bilgilendirildiler?

20 Mart 2018 tarihinde akşam halkı bilgilendirme programında projemizi komşulara tanıttık ve mahalli belediye başkanı Helga Blömer-Frerker moderatörlüğünde detaylı bir tartışmada İKMB ve yeni bina projesi ile alakalı soruları cevapladık.

Bir gün sonra bir basın toplantısı yapıldı ve ardından medyada konuyla ilgili detaylı haberler yer aldı.

Ayrıca ortaya çıkacak olan bütün soruları sürekli olarak cevaplandırmaktan mutluluk duyar ve her zaman görüşmeye açık olduğumuzu bildiririz.

İrtibat Bölümü

Geri dönüşler nasıldı?

Köln açık, çok kültürlü ve çok dinli bir şehirdir. Projemiz için büyük bir şekilde açıklık ve her şeyden önce yeni binanın mimarisi için büyük bir destek gördük. Yakın komşu olan Ehrenfeld semtindeki mevcut yerimizde 30 yılı aşkın süredir toplumla uyum halinde geçirdiğimiz hayat elbette yeni yerdeki güvene sebep olmuştur.

Trafik

Şu an itibariyle bile mahallede yoğun bir trafik var. Yeni Merkezden kaynaklanacak olan ek trafik nasıl kabul edilir bir şekilde çözüme bağlanabilir?

Trafik konusunu ve mahalle sakinlerinin ve komşu şirketlerin olası endişelerini başından beri çok ciddiye aldık.

Bu nedenle, mevcut trafik hacmini değerlendirmek ve projemiz sebebiyle meydana gelecek durumu analiz etmek için çok yetkili ve yerel iyi tanınan VIA trafik planlama ofisinden Sayın Gwiasda'yı görevlendirdik. Rapor, projemizin oluşturduğu trafiğin kabul edilebilir bir seviyede olacağı sonucuna varıyor. Rapora göre planlanan park yerleri de yeterlidir.

VIA-trafik raporu ayrıca şu sonuçlara da varıyor:

  • Yeni Merkez Binası az trafik üretimi olan bir kullanıma sahip. Normal işleyişe tesiri ölçülemeyecek derecededir.
  • Etkinlik ve namaz vakitleri yoğun trafik saatleri dışında kalıyor. Bu durumda ek trafik problem teşkil etmiyor.
  • Stres testi için toplantılara erkenden gelinmesi ele alınabilir. Bu durum trafiği etkilemektedir, ancak yol ağının geliştirilmesini gerektirmez.
  • Park ihtiyacı genel manada yeterli bir şekilde çözülmüştür. Muhtemel aşırı yüklenme durumunda (hafta içi) İKMB'nin arsasında bulunan rezervler ile telafi edilebilir.
Toplu Taşıma Araçları ile ulaşım nasıldır?

Toplu ulaşım bağlantısı çok iyi ve konum hususunda kararımızı etkileyen önemli bir kriterdi. Müngersdorf Technologiepark S-Bahn istasyonu yürüme mesafesindedir. Hat 1 (Eupener Straße)'de yürüme mesafesindedir. 140, 141 numaralı otobüs hatları da hemen yakındadır (Josef-Lammerting-Allee durağı).

Yeni Merkez Binası ihtiyacı

İKMB'nin neden yeni bir merkez binasına ihtiyacı var?

İKMB, 30 yıldır Köln-Ehrenfeld Vogelsanger Strasse 290 adresinde faaliyet göstermektedir ve ülke çapında kendisine bağlı yaklaşık 300 cami ve eğitim derneklerine rehberlik yapmaktadır. Bununla birlikte, mevcut merkez artık bugünün taleplerini karşılamıyor ve çok küçük. İKMB, Yeni Merkez binasında bu zamana kadar yapageldiği dini, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarını en güzel şekilde devam ettirecektir.

Ehrenfeld'deki mevcut bina ileride ne şekilde kullanılacaktır?

Yeni Merkez Binasına taşınıldıktan sonra Ehrenfeld'deki mevcut bina tamamen Köln mıntıkası hizmetlerimize devredilecektir.